Sjøgrens syndrom

Primært er Sjøgrens syndrom en kronisk betennelse som rammer kroppens kjertler, særlig tårekjertlene og spyttkjertlene. Dette fører til tørre øyne og slimhinner, noe som er de dominerende symptomene. Men så godt som alle organ i kroppen kan rammes av sykdommen og gi et mangfold av symptomer og tegn. Lignende symptomer kan også forekomme ved sarkoidose.

Slim

Det kan være problemer med mye slim når man har lungesarkoidose.

Søvnproblemer

Mange får søvnproblemer fordi man hoster om natten, eller har smerter i muskler og ledd.