Ord og uttrykk om sarkoidose

Vi ønsker å forklare litt om hva de forskjellige ord og uttrykk man kan høre i forbindelse med sarkoidose, betyr.
Lett å gå litt vill i alle disse ord og uttrykk. 

Ta kontakt med oss hvis du ser noen ord som mangler. Vi oppdaterer listen fortløpende.

ACE (angiotensin converting enzyme)

Blodprøve som tas ved mistanke om sarkoidose. Denne kan vise om du har en aktiv sarkoidose eller ikke.  

Autoimmun

I kroppen har vi spesielle celler som danner stoff som hjelper oss mot infeksjoner. Dette er spesielle stoff som produseres fra en bestemt type immuncelle. Stoffene som produseres kalles antistoff.  Antistoff har en rekke spesialiserte funksjoner. Deres hovedfunksjon er å beskytte kroppen mot mikrober, som for eksempel bakterier og virus. Når slike mikrober kommer inn i kroppen blir disse «merket» av antistoffer som videre fører til at andre immunceller kan gå til angrep på dem. Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen starter å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget vev.