Parotitt

Betennelse i ørespyttkjertelen.

PET - Positron emisjons tomografi

Positron emisjons tomografi (PET eller PET-scan) er en diagnostisk undersøkelse som gjør det mulig å fremstille fysiologiske bilder, det vil si bilder som viser aktivitet i celler og vev, gjennom påvisning av gammaglimt som sendes ut når et positron treffer et elektron. Positroner er ørsmå partikler som sendes ut av radioaktive stoffer som er tilført pasienten.

PET er med andre ord en nukleærmedisinsk undersøkelsesmetode for kvalitativ og kvantitativ påvisning av stoffskifteaktivitet (metabolisme) i kroppsvev av positronutskillende (emitterende) radioaktive preparat. Bildene man får med denne teknikken, brukes til å granske en rekke sykdommer.

Det viktigste anvendelsesområdet er innenfor kreftmedisin (onkologi), men PET er også nyttig i kardiologi, nevrologi, revmatologi og ved infeksjonsproblematikk. 

Psoriasis

Psoriasis er en arvelig, kronisk hudsykdom og kommer vanligvis til uttrykk gjennom tykke skjelldannelser som dekker en sår hudoverflate. Psoriasis er en gammel sykdom. Kan forekomme ved sarkoidose.

Prednisolon

Standardbehandling av sarkoidose er tilskudd av kortikosteroider (kortison), fortrinnsvis i form av Prednisolon. Prednisolon kan bremse videre utvikling, og i noen tilfeller føre til bedring av sykdommen. En del pasienter har dessverre ingen effekt av Prednisolon eller andre kortikosteroider.