Makrofager

Stor «etecelle» (fagocytt). Makrofager finnes i mange organer og vev, men er særlig tallrike i milt, lever og lunge. Makrofager finnes også i bindevevet, spesielt der det er en betennelsesprosess. Makrofagene kan oppta og fordøye (fagocytere) bakterier, rester av døde celler og andre partikler og fungerer som kroppens renholdsverk; de kalles da profesjonelle fagocytter. De kan uskadeliggjøre virusinfiserte celler, kroppsfremmede celler og i noen tilfeller også kreftceller. Makrofager dannes fra monocytter som kommer fra benmargen og finnes i blodet.

MR

Magnetisk resonans bildefremstilling forkortes MR. En MR-undersøkelse av hjertet eller hjernen din kan bli foreslått dersom det er mistanke om at sarkoidose kan påvirke hjertet eller nervesystemet. Også ved lungesarkoidose kan MR tas. 

Methotrexate

En cellegift. Dette høres kanskje skummelt ut, men dosene som gis ved revmatiske sykdommer er mye lavere og kan ikke sammenlignes med de som brukes ved kreftsykdommer. Man vet ikke sikkert hvorfor Methotrexate i så lave doser virker betennelsesdempende ved for eksempel revmatisk sykdom, men forskning viser at det er tilfelle. Leddhevelser kan gå tilbake og man kan føle seg mindre trett og uopplagt. Det kan ta tre måneder før man merker noen effekt.

Munntørrhet

Et symptom som vanligvis er forårsaket av en reduksjon i mengden av eller kvaliteten på spytt. En tørr munn er et symptom på et underliggende problem snarere enn en sykdom i seg selv. Munntørrhet kan være et resultat av langvarig bruk av mange reseptbelagte legemidler, kroniske sykdommer som Sjögrens syndrom, sarkoidose, diabetes mellitus eller depresjon, eller strålebehandling mot hode- og halsområdet eller benmargstransplantasjon og nedsatt immunsystem.

Måneansikt

Det er noe man ofte får ved bruk av kortison (Prednisolon).