Hovedmedlemskap, støttemedlemskap og familiemedlemskap følger kalenderåret.
Men hvis du melder deg inn som hovedmedlem etter 1. november, vil prisen reduseres til kr. 100,- ut året.

Du finner informasjon om de forskjellige medlemskap under. Du melder deg inn elektronisk nederst på siden.
Alternativet er at du ringer medlemskontoret så kan vi ordne medlemskap pr. telefon.

Hovedmedlemmer vil få tilsendt en velkomstmappe fra oss. Det tar som regel 2-5 dager.

Hovedmedlem (400,-)

Til deg som lider av sarkoidose. Dette medlemskapet gir deg medlemsbladet Sarkoidosenytt og kostholdsprogrammet Kosthold ved sarkoidose fra Dr. Fedon Lindbergs, samt nyheter og annet som vi evt. tilbyr medlemmene våre. Du vil også få tilbud om å delta på medlemstreff som vi arrangerer 2 ganger pr. år. Kr. 50 av denne kontingenten går til sarkoidosefondet. Meld gjerne inn din mann/kone/samboer/barn som bor på samme adresse inn som husstandsmedlem også.

Husstandsmedlem (50,-)

Dette er et medlemskap som samboer/kone/mann/barn kan tegne. Medlemmer betaler en egen kontingent som er lavere enn kontingenten hovedmedlemmet i familien betaler. Husstandsmedlem må ha samme folkeregistrert adresse som hovedmedlemmet. OBS! Husk å skrive inn navnet på hovedmedlemmet i innmeldingsskjemaet, og (for barn over 15 år) kryss av for at man har meldt seg inn frivillig. Da får vi knyttet dette sammen.

Støttemedlem (250,-)

Dette er et medlemskap som hvem som helst kan tegne. Som støtte til foreningen. Trenger ikke være familiemedlem eller ha samme adresse som hovedmedlem. 

Innmelding for Norge

Innmelding for Danmark og Sverige