Bli medlem

Cathinka Guldbergs sykehus

4 ukers tilbud til deg som har lungesarkoidose!

I topp moderne sykehuslokaler sentralt plassert på Gardermoen tilbyr vi en rekke høyspesialiserte rehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter. Formålet med oppholdet er å få en vurdering av tilstanden, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen og følgetilstandene ved sarkoidose. 

 

 

Grahneim Lungesykehus

Granheim Lungesykehus – tilbud og behandling

 
Granheim Lungesykehus ligger i Follebu i Gausdal. Det er et spesial-sykehus og rehabiliteringssenter for mennesker med lungesykdom. Sykehuset utreder, diagnostiserer, behandler og/ eller rehabiliterer ulike lungesykdommer, som f.eks. kols, astma, lungesarkoidose og lungefibrose.

 

Bli medlem
Bli medlem

Beitostølen Helsesportsenter

Opphold for voksne med nevrosarkoidose

BHSS arrangerer i samarbeid med Norsk Sarkoidose Forening, gruppeopphold for voksne med nevrosarkoidose. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

Målgruppe: Voksne over 30 år med nevrosarkoidose. Tilbudet passer for brukere som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.
Periode for opphold: Blir annonsert.
Søknadsfrist: Blir annonsert.

Ringen Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud til deg som har lungesarkoidose:

Ringen Rehabiliteringssenter på Moelv startet opp med gruppeinntak for lungesarkoidose høsten 2020.
Det er to nye grupper i året. En på våren og en på høsten.

 

 

Bli medlem