Immundempende behandling

Immundempende behandling er behandling som tar sikte på å hemme organismens immunreaksjoner mot eget eller transplantert vev. Immundempende behandling brukes ved alvorlige autoimmune sykdommer.

Immunforsvar

Immunsystemet består av spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler som beskytter kroppen vår mot bakterier, virus, sopp og infeksjoner. Immunsystemet jobber kontinuerlig for å holde uønskede inntrengere på avstand. Immunsystemet spiller også en sentral rolle ved betennelsessykdommer som ikke skyldes mikrober. Dette er såkalte inflammatoriske sykdommer. Eksempler er leddgikt, de kroniske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, multippel sklerose, sarkoidose etc.

Influensavaksine

Vaksinen er den tryggeste vaksinen som vi har i Norge, men snakk med din lege om dette og finn ut av hva dere gjør sammen.