Lymfocytter

Av lymfe og -cytt. En undergruppe av de hvite blodcellene eller leukocyttene. Lymfocyttene spiller en helt avgjørende rolle i organismens immun-reaksjoner; et sett av reaksjoner som beskytter mot infeksjoner, mot fremmede celler og vev og mot en del kroppsfremmede stoffer. I blodet utgjør lymfocyttene 30–50 % av de hvite blodcellene, men de aller fleste lymfocyttene er til enhver tid å finne utenfor blodbanene, i det lymfatiske vev.

Lunger

Lungene og lymfekjertlene i brystkassen er oftest involvert i sarkoidose. De påvirkes hos ca 9 av 10 personer med sarkoidose.

Leddsmerter

Betennelsen gir smerter, nedsatt bevegelighet og hevelse. Særlig anklene rammes med betydelig hevelse, og det kan også forekomme rødlig misfarging. Knær angripes også ofte, mens småledd som finger- og tåledd sjeldnere blir angrepet. Leddsmertene gir seg gjerne når pasienten ligger helt stille. Feber hører med og pasientene føler seg ofte meget syke.

Lymfeknuter

Lymfeknutene på halsen, i armhulen og lysken kan være forstørret, og de er lett å få tak i for å ta vevsprøver.

Löfgrens syndrom

Sarkoidose er en systemsykdom med ukjent årsak. Leddbetennelse oppstår oftest med den akutte formen av sarkoidose. Denne kalles Löfgrens syndrom når følgende tre sykdomstegn forekommer: Leddbetennelse, hovne lymfeknuter rundt lungeporten og utslett (knuterosen, erythema nodosum). Löfgrens syndrom er oppkalt etter den svenske lungelegen Sven Löfgren som beskrev syndromet først.

Lupus pernio

Lupus pernio er en sjeldnere hudsykdom, som utvikles langsomt og viser seg på nese, ører og kinn. Du kan få tett nese pga. hevelse i vev av sarkoid type. Som regel er plagene mest av kosmetisk  art.

Lytt

Lytt til kroppen. Hvil når du kan. Når man har sarkoidose trenger man mye hvile. Kroppen er i en kamp som krever mye krefter og energi.