Medlemskontoret vårt ligger på Lalm i Vågå kommune. Vi leier kontor hos Kolbotn Kontorfellesskap AS på Kolbotn industriområde på Lalm. På medlemskontoret finner du Rune Borgan Isaksen.


Hvis det er noe du lurer på angående medlemskap er du velkommen til å ringe oss eller fylle ut kontaktskjemaet i menyen over. 

Åpningstider er tirsdager og onsdager 08-12:30.
Telefontiden er fra 08:00 til 11:00. Telefon 61232500. 

Kontoret har åpent kun i disse tider og alle telefonhenvendelser
        tas da. Skriftelige henvendelser tas fortløpende. 

Norsk Sarkoidose Forening
Postboks 48
2682 Lalm

Besøksadresse er:
Kvennbergvegen 28 (Kolbotn Kontorfellesskap AS på Lalm).


Vi i NSF vil hjelpe alle våre medlemmer etter beste evne og har allerede vært til hjelp i mange spørsmål som dukker opp med sykdommen. Dersom du har noe du går og lurer på, nøl ikke med å ta kontakt!

Har du litt ekstra tid og ønsker å engasjere deg litt mer i foreningen? Vi trenger flere til å hjelpe oss med å nå våre målsetninger!  

Faddere
Om noen kan påta seg jobben å bli en “faddere” til å reise innom sykehuset/legekontoret på sitt hjemsted/fylke for å sjekke om det er foldere/informasjonsmateriell/plakater der til en hver tid, har noen tid?

Ta kontakt med oss hvis du vil dette!


Informasjonsmateriell

Ved bestilling av informasjonsmateriale
sendes dette i posten.

Alle nye medlemmer får dette
tilsendt i velkomstmappen sin.

 

Æresmedlemskap i Norsk Sarkoidose Forening

 • Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse.
 • Utmerkelsen skal henge høyt, og kan tildeles personer som har vært aktive gjennom mange år, eller utmerket seg spesielt i foreningens historie.
 • Æresmedlemskapet kan tildeles personer som har utført usedvanlig tjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år, og/eller har lagt ned stor administrativ innsats og/eller har bidratt i flere spesielle saker som har fått stor betydning for Norsk Sarkoidose Forening, og som medlem har vært en god ambassadør for foreningen.
 • Styret kan til en vær tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fra medlemmer i foreningen.
 • Det er det samlede styret som utnevner æresmedlemmer.
 • Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement.
 • Æresmedlemmer får et gratis og livslangt medlemskap i foreningen og har stemmerett ved valg.
 • Den som utnevnes til æresmedlem, skal motta et synlig bevis på utnevnelsen, i form av et diplom.
 • Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmer med begrunnelse for tildelingen.
 • Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i foreningens regi.
 • Medlemskap i NSF reguleres i foreningens vedtekter.

Vedtatt av styret 23.09.22

Sarkoidosenytt

Sarkoidosenytt er NSF sitt medlemsblad. Utgis 2 ganger pr. år. I juni og desember.

Redaktør:
Rune Borgan Isaksen
E-post: postkasse@sarkoidose.no

Annonsepriser for bedrifter:
Helside kr. 2000,-
Halvside kr. 1000,-
Kvart side kr. 500,-

Har dere stoff til bladet ta kontakt med oss.

Hvis du ønsker å bla i tidligere utgitte blader, så ligger de alle inne på intranettet/medlemssiden fra januar 2023.

Medlemsavtaler

Vi er en liten forening og har få medlemsfordeler, men vi har to avtaler som kanskje du som medlem har nytte av.

Farmasiet
Visste du at gjennom ditt medlemskap hos oss i NSF  får du 10% rabatt på apotekvarer (gjelder ikke legemidler) hos Farmasiet?

Thon Hotels
Rabatt på overnatting gjennom å bestille online. 

Rabattkodene får du ved å logge deg inn på Min side.