Norsk Sarkoidose Forening (NSF) ble stiftet 23. september 2002.

Foreningen skal være en støttespiller til alle som har sykdommen og samtidig arbeide for at sarkoidose blir allment kjent blant helsepersonell og helsemyndigheter. Videre skal NSF være en pådriver for at forskningsmiljø og de forskjellige helseinstanser/personell sammen inspireres til og utforske og finne løsning på vårt sykdomsbilde. NSF jobber også inn mot myndighetene slik at vi blir tatt med i vurderinger og fremtidige planer for helsenorge.

Styret i NSF består av mennesker som har erfaring med sykdommen og foreningsarbeid. NSF har helt fra starten av i 2002 satt fokus på å informere om sarkoidose.

NSF har ikke lokal eller fylkeslag, men likepersoner i de fleste fylker/regioner.

Medlemskontoret
Alle henvendelser til foreningen/styret skal gjøres ved å fylle ut kontaktskjema. Du finner skjemaet under fanen Kontakt oss. Da kommer din henvendelse til medlemskontoret.


Daglig leder

Renate Holm, Våler.

Styret
Styreleder: Knut William Bygland (Agder)
Nestleder: Eva Amtoft (Trøndelag)
Styremedlem: Jan Egil Aune (Troms og Finnmark)
Styremedlem: Astri Nilsen (Agder)
Styremedlem: Lena Wiik Nilsen (Nordland)


Varamedlemmer
Første vara: Lars Thorsheim Hannevold (Vestland)
Andre vara: Britt Småvik (Troms og Finnmark)


Valgkomite
Leder i valgkomiteen: Vegard Opedal Paulsrud (Oslo)
Medlem i valgkomiteen: Arild Brauterhagen (Viken)
Medlem i valgkomiteen: Anita Godager (Innlandet)

Regnskap: 
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon AS (Vinstra)

Valgt på landsmøte 14. april 2024