Norsk Sarkoidose Forening er godkjent forening. Det vil si at de som gir pengegaver til oss kan får skattefradrag.

For at du som privatperson skal få skattefradrag for din gave til Norsk Sarkoidose Forening krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Fradrag betinger:
- at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
- at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer
- at gavene er på Norsk Sarkoidose Forening sin konto innen 31.12 i det året som skattefradrag gjelder


Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt fødselsnummer på en av følgende måter:
- per telefon 61232500 

Vi vil også innhente disse opplysningene av deg hvis vi ser at de mangler. Da ringer vi deg. 

Gir du støtte på kroner 500 eller mer gjennom vår innsamlingstjeneste, så kontakter Styreweb deg og ber om fødsels- og personnummer i tid før fristen går ut for rapportering.

Skattefradrag først neste år?
Finansdepartementet har strenge regler for bokføring av gaver med tanke på skattefradrag. Gaver som skal gi skattefradrag, må være på Norsk Sarkoidose Forening sin konto innen 31. desember i skatteåret man ønsker fradrag. Gaver som kom inn i januar, gir fradrag for det skatteåret i stedet. Vi beklager at transaksjonene gjennom banksystemet/kortselskapene tar så lang tid, og ulempene dette medfører for dere som givere.

På forhånd takk for deres bidrag.

Les mer på Skatteetaten sin nettside!