Norsk Sarkoidose Forening i samarbeid med Norsk forening for lungemedisin har fått oversatt Vårdprogram för sarkoidos fra svensk til norsk.
Dette med godkjennelse fra Svensk Lungmedicinsk Förening.

I 2021/2022 kom det en ny oppdatert versjon. Den nye versjonen er nå endelig klar. PDF fil nederst på siden. Du kan bla i den her.

Helsebibliotekets versjon her!

Ønskes en trykket versjon, kan den bestilles gjennom vår bestillingsside.