Bakgrunn

• Hva er fatigue/utmattelse?
– Kan ikke sees.
– Er et subjektivt symptom.
– Kan ikke måles ved vanlige undersøkelser.
– Det er ingen tvil om at tilstanden er ”ekte”.

• Fatigue forekommer ved:
– Blodmangel.
– Kreftsykdom.
– Cellegiftbehandling/strålebehandling.
– Revmatiske sykdommer.
– Depresjon/psykiske lidelser.
– ME.
– Nevrologiske lidelser.
– Lavt stoffskifte.
– Søvnforstyrrelser.
– Dårlig form.
– Andre tilstander.

• Forskning:
– Ofte en sammensatt problemstilling.
– Depresjon.
– Søvnforstyrrelser.
– Forhold i nærmiljøet.
– Noen pasienter har ingen andre plager, men svært mye fatigue.
– Vist i menneske- og dyrestudier at stoffer fra betennelsesceller kan gi fatigue.
– Som ved influensa.
– Bedring i fatigue når betennelsen dempes.


Fatigue ved sarkoidose
Kronisk fatigue rammer majoriteten av sarkoidosepasienter:
– Kvinner litt mer plaget enn menn.
– Fører til nedsatt livskvalitet.
– Ikke klar sammenheng mellom utbredelse av sarkoidose og graden av utmattelse.

Ofte følger utmattelsen ett av tre mønstre:
– Mild.
– Varierende.
– Konstant.

Pasienter med sarkoidose har oftere depresjon enn friske. Depresjon fører alltid til utmattelse/manglende motivasjon.

Fatigue henger også sammen med søvnapne og andre søvnforstyrrelser, muskelsvakhet, smerter og tung pust.

Tysk studie undersøkte 1197 individer med sarkoidose.
– Sarkoidose i muskler, bein og nerver hadde sterkest sammenheng med fatigue.
– Pasienter som brukte høye doser Prednisolon, fordi de hadde en mer aktiv sarkoidose, hadde mer fatigue enn pasienter som brukte lavere doser.       (Prednisolon gir ikke fatigue)
– Høyt trykk i lungekretsløpet og søvnapne.
– Pasienter med andresykdommer i  tillegg til sarkoidose hadde økt risiko for fatigue.

Britisk studie inkluderte 88 pasienter med sarkoidose og fulgte dem over 2 år
– Stabilt nedsatt livskvalitet sammenlignet med friske.
– Nedsatt kondisjon og fatigue hadde sterkest sammenheng med nedsatt livskvalitet.
– Anbefaler at alle leger som behandler sarkoidose spør om fatigue.

Ca 30% av sarkoidosepasientene er over 65 år
– Fransk studie peker på at eldre sarkoidosepasienter oftere har affeksjon av øyne og hud.
– Eldre sarkoidosepasienter har også mer fatigue.
– Dette er forskjellig fra den friske befolkningen, hvor yngre ofte har mer fatigue enn eldre.

Hva skyldes fatigue ved sarkoidose?
– Betennelse har sannsynligvis en betydning.
– Vist også ved andre reumatiske sykdommer.
– Stoffer skilt ut av betennelsesceller virker på hjernen og fører til utmattelse.
– Noen har mer utmattelse enn andre med samme grad av betennelse.

Sykdoms-mestring
– Prøve å fokusere på det positive og det man får til.
– Lage seg faste rutiner.
– Bruke energien på det man liker å gjøre.
– Unngå isolasjon og bitterhet.
– Kommunisere til omgivelsene hvordan man har det og hva man evt. ønsker hjelp til.
– Føre dagbok.

Behandling
Per i dag er det ikke indikasjon for å starte behandling
kun på grunn av fatigue.

 

Kilde: Dr. Katrine Brække Norheim.
Kildereferanse:
Sarcoidosis. ValeyreD, Prasse A, NunesH, UzunhanY, BrilletPY, Müller-QuernheimJ.Lancet. 2014 Mar 29;383(9923):1155-67. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60680-7. Epub2013 Oct1. Review.
•Approaches to the treatment of some of the troublesomemanifestationsof sarcoidosis. EklundA, du Bois RM. J Intern Med. 2014 Apr;275(4):335-49. doi: 10.1111/joim.12198. Epub2014 Feb 5. Review.
•Factors associated with fatigue in sarcoidosis. Fleischer M, HinzA, BrählerE, WirtzH, Bosse-HenckA. RespirCare. 2014 Jul;59(7):1086-94. doi: 10.4187/respcare.02080. Epub2013 Nov 19.
•Association between physical functions and quality of life in sarcoidosis. DrentM, MarcellisR, LenssenA, De VriesJ. SarcoidosisVascDiffuse Lung Dis. 2014 Jul 8;31(2):117-28.
•Elderly-onset sarcoidosis: prevalence, clinical course, and treatment. JamillouxY, BonnefoyM, ValeyreD, VarronL, BroussolleC, SèveP. Drugs Aging. 2013 Dec;30(12):969-78. doi: 10.1007/s40266-013-0125-5. Review