Uveitis

Regnbuehinnebetennelse.

Uvelhet

Man kan til tider føle seg uvel når man har sarkoidose. Det kan være mange årsaker til dette, f.eks.medisiner, selve sykdommen m.m.

Utslett

Utslett er synlige forandringer i huden som kan ha forskjellig utseende, ulik utbredelse og en rekke forskjellige årsaker.