Tørre øyne

Tørre øyne er vanlig ved langvarig sykdom. Ca. 5 % får øyesymptomer fra tidlig sykdomsfase og opptil 20 % kan få det senere i sykdomsforløpet.

Tung pust

Sarkoidoseforandringer i lungene er vanligst og kan gi tørrhoste og tung pust.

Trening

Trening er også noe man godt kan gjøre når man har sarkoidose. Men man må tilpasse treningen etter hvordan man er i formsyklusen. Man må teste ut hvilken treningsform som passer for en selv. Mange går turer og føler at det hjelper.

Trykk (øyne)

Det er veldig viktig å få målt trykket på øynene en gang i året når man har en aktiv sarkoidose. Det er øyelege eller optiker som utfører dette.

Tåkesyn

Øynene blir røde og irriterte, og synet kan bli uklart.

Tynnfibernevropati

Følgesykdom (som noen kan få) ved sarkoidose. Affiserer i størst grad de tynne nervefibrene. Tynnfibernevropati kan ha mange årsaker, men symptomene er ofte relativt like.