Granulom

Granulom er en knuteformet ansamling av betennelses-celler og bindevev. Oppstår oftest som følge av kronisk betennelsestilstand, som kan ha mange forskjellige utløsende faktorer. Granulomer kan sees ved avleiringer i vev av fremmede substanser, ofte fettholdige, eller omkring små fremmedlegemer, f.eks. talkumpartikler. Kan også sees som betennelsesreaksjon ved spesifikke infeksjoner, som tuberkelbasiller (granulomet kalles da tuberkulom), lepra og syfilis (gummaknuter). Små granulomer kan også opptre ved såkalte autoimmune betennelsestilstander, som ved giktfeber, leddgikt (Aschoff-knuter) m.fl.