Tilbud for de som har sarkoidose i muskler/ledd

Tilbud for de som har sarkoidose i muskler/ledd

Publisert av Rune Borgan Isaksen den 03.11.22. Oppdatert 30.11.22.

Info. fra Helse Sørøst:

Det er foreløpig ingen planer om å utrede en eventuell oppgave- og funksjonsfordeling innenfor revmatologisk rehabilitering, utover det som allerede ligger i den Nasjonale behandlingstjenesten (NBRR) v/ Diakonhjemmet sykehus. 

 

https://diakonhjemmetsykehus.no/nbrr 

 

Helse Sør-Øst RHF har i dag avtale med fire private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale om revmatologisk rehabilitering: Godthaab Helse- og rehabilitering, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter og Unicare Jeløy AS. Pasienter med sarkoidose i muskler og ledd kan søke seg til disse tilbudene.

 

Godthaab Helse og Rehabilitering

Ventetid: 1 uke til dag/poliklinikk, individuelt tilbud.

1 uke til innleggelse, individuelt tilbud.

OBS! Henvisningen din må først være vurdert på et annet sykehus.

 

Kontakt og praktisk informasjon

Gamle Ringeriksvei 148 - 1356 BEKKESTUA

Telefon: 67 83 60 00.

 

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Ventetid: 14 uker til innleggelse, individuelt tilbud.

OBS! Henvisningen din må først være vurdert på et annet sykehus.

 

Kontakt og praktisk informasjon

Frederik Colletts veg 13 - 2614 LILLEHAMMER

Telefon: 61249100

 

Unicare Jeløy

Ventetid: 4 uker til dag/poliklinikk, individuelt tilbud,

28 uker til innleggelse, individuelt tilbud

OBS! Henvisningen din må først være vurdert på et annet sykehus.

 

Kontakt og praktisk informasjon

Bråtengata 94 - 1517 MOSS

Telefon: 69 24 58 58

 

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Ventetid: 22 uker til dag/poliklinikk, individuelt tilbud.

22 uker til innleggelse, individuelt tilbud.

18 uker til innleggelse, gruppetilbud.

OBS! Henvisningen din må først være vurdert på et annet sykehus.

 

Kontakt og praktisk informasjon

Haaviks vei 25 - 3370 VIKERSUND

Telefon: 32781500.