Sarkoidosestipend 2020

Sarkoidosestipend 2020

Publisert av Rune Borgan Isaksen den 20.11.22. Oppdatert 29.11.22.

Norsk forening for lungemedisin utlyste tidligere i år stipendier og priser for 2020.


1. Forskningsstipendier

Norsk forening for lungemedisin (NFL) utlyser 6 forskningsstipender på fra 50 000 til 100 000 kroner sponset av fire ulike farmasøytiske firmaer og en pasientorganisasjon. 


Sponsorene er: 

Norsk Sarkoidose Forening, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Novartis og Chiesi.

 

Forskningsstipendier innen fagområdene:


• Sarkoidose: kr 100 000,- 

• Kols: kr 75 000,- 

• Interstitielle lungesykdommer: 75 000,- 

• Lungesykdommer: primært astma, sekundært 
  andre lungesykdommer: kr 50 000,- 

• Astma/kols: kr 75 000,- 

• Astma/kols: kr 50 000,-Tildelingen skjedde  6. november 2020 på Norsk forening for lungemedisin sitt høstmøtet, som i år ble digitalt grunnet covid-19.


Norsk Sarkoidose Forening utlyste et stipend på
kr 100 000 til et prosjekt som omhandler sarkoidose.


Tildeles: Knut Stavem, overlege professor Ahus.

 

Prosjekt: «Epidemiology and outcomes of sarcoidosis in Norway: a national register-based cohort study.»


Sarkoidose har et svært heterogent sykdomsbilde, og det trengs mer forskning på risikoaspekter knyttet til sykdommen og om utbredelse og behandling varierer regionalt. 


Ved Akershus universitetssykehus startes nå et prosjekt hvor man vil koble ulike registre for å estimere insidens og prevalens av sarkoidose i Norge. Forskjeller i utbredelse og behandling i ulike regioner vil studeres, samt om det er en overdødelighet av sarkoidose, og om det er økt risiko i forbindelse med svangerskap.


Pengene skal brukes som driftsmidler til forsknings-prosjektet og bidra til utgivelse av avhandlinger og andre publikasjoner.


Norsk Sarkoidose Forening ønsker lykke til!