Endringer i Norsk Sarkoidose Forening

Endringer i Norsk Sarkoidose Forening

Publisert av Rune Borgan Isaksen den 21.08.23. Oppdatert 25.09.23.
Endringer i Norsk Sarkoidose Forening

I slutten av juni måned valgte Rune Borgan Isaksen å si opp sin stilling som daglig leder i Norsk Sarkoidose Forening. Han arbeider nå på timebasis frem til ny daglig leder er på plass.

Vi takker Rune for 21 års innsats for alle oss med sarkoidose, og ønsker han all lykke til når han nå skal videre i livet!
Styret i NSF vil snarlig legge ut stillingsannonse for ny daglig leder i foreningen. Det er naturlig at medlemskontoret også flyttes dit den nye daglige leder holder til. Hvor dette blir må vi derfor vente med å se. Kanskje har akkurat du en liten daglig leder i magen og et engasjement for sarkoidose?

Styret jobber så raskt og godt vi kan for å få alt på plass, og håper denne prosessen skal gå så ubemerket som mulig for medlemmene. Vi er også veldig opptatt av at alt blir gjort på en riktig måte.

Hvis det er noen spørsmål rundt prosessen, så kan styreleder kontaktes på: bygland@online.no

Styret