Cathinka Guldbergs sykehus

Cathinka Guldbergs sykehus

Publisert av Rune Borgan Isaksen den 03.11.22. Oppdatert 03.01.23.


LHL-sykehuset Gardermoen er kjøpt opp av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. De overtok 1.1.23.
I den forbindelse skiftet sykehuset navn til: Cathinka Guldbergs sykehus.
Cathinka Guldberg er Norges første sykepleier og var fra Kløfta, så det passer veldig bra.

De har et bra tilbud til deg med lungesarkoidose. Tilbudet på sykehuset blir ikke berørt.


 

Vi oppfordrer deg å søke på dette 4. ukers oppholdet for de med sarkoidose i lunger. Det blir 3 inntak i 2023.