Personvernerklæring Norsk Sarkoidose Forening
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er medlemsansvarlig om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:

NB! Ny adresse fra uke 46, 2023

Norsk Sarkoidose Forening
Henrich Gerners gate 11
1530 Moss

 eller til
postkasse@sarkoidose.no

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Dette gjøres i det onlinebaserte dataprogrammet StyreWeb. Vi har en databehandeleravtale med StyreWeb – Effektus AS. www.styreweb.com. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post eller kontaktskjema
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Vi kan også ta imot beskjeder gjennom kontaktskjema. Da innhenter vi navn, adresse og epost. Dette slettes på serveren så fort den er mottatt hos NSF pr. e-post.

Medlemsside
Som medlem hos oss kan du be om tilgang til medlemssiden på www.sarkoidose.no. For at vi skal kunne få tilgang til medlemssiden, må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Nettbutikk
NSF har en nettbutikk der det selges diverse profilproduker og informasjonsmateriell. Her innhentes også personopplysninger. Navn, adresse, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene slettes fra server så fort ordren er registrert og varen sendt.

Informasjonsmateriell
Kan bestilles gjennom vår nettside. Da må det fylles ut et skjema. Her innhenter vi navn, adresse og e-postadresse. Dette slettes så fort skjemaet er mottatt av NSF pr. e-post.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside, eller kontakttelefon, er det mulig å melde seg på foredrag, medlemstreff, kurs o.l. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Innrapportering av likepersonsaktiviteter, reiseregning
Via vår nettside kan likepersoner rapportere inn likepersonsaktiviteter, her samles inn navn, adresse og e-post. I tillegg kan styremedlemmer og likepersoner sende inn reiseregning. I tilknytning til reiseregning samler vi informasjon som navn, adresse, fødsels- og personnummer. Personopplysningene slettes på serveren så fort den er mottatt av NSF pr. e-post.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med vår personvernansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår personvernansvarlig.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet: www.datatilsynet.no.