Sarkoidosestipend 2022

Sarkoidosestipend 2022

Publisert av Rune Borgan Isaksen den 20.11.22. Oppdatert 30.11.22.

Sponsorene er: Norsk Sarkoidose Forening, Respmed, Chiesi, Astra Zeneca, Olympus, Novartis og GSK.

Alle stipendsøknader bedømmes vitenskapelig av NFLs Forskningsråd.


Forskningsstipend innen fagområdene:

· Astma/Kols (Chiesi): kr 50.000,-
· Obstruktive lungesykdommer (AstraZeneca): kr 75.000,-
· Sarkoidose (Norsk Sarkoidose Forening): kr 200.000,-
· KOLS, søvnrelaterte respirasjons-forstyrrelser (ResMed): kr 40.000,-
· Lungesykdommer (GSK): kr 50.000,-
· Lungesykdommer (Olympus): 1500 Euro
· Astma, men også andre lungesykdommer, inkl lungekreft (Novartis): kr 50.000,-


Sterke kandidater

Det var to knallsterke kandidater til stipendet på sarkoidose i år, som begge hadde fortjent tildeling. det ble innhentet bistand fra ekstern fagfelle i evalueringen av disse søknadene.


Vinneren

Stipendet tildeles overlege i lunge-medisin ved UNN Harstad og stipendiat ved NTNU, Astrid Gjervold Lunde for prosjektet: “Sarkoidose: Betydningen av genetikk og biomarkører for sykdomsforløp og overlevelse. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)”

Studien ledes av Solfrid Romunstad ved Helse Nord Trøndelag, i samarbeid med St Olavs Hospital, HUNT og KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi ved NTNU.


Forskningsrådets begrunnelse:
 I vurderingen ble det vektlagt at prosjektet innenfor en relativ kort tidshorisont kan gi ny kunnskap om naturlig forekomst og forløp av sarkoidose, og dermed tilrettelegge for mer persontilpasset pasientbehandling.


Utdeling 11. november

Det var utdeling av stipend fra Sarkoidosefondet på høstmøtet til Norsk forening for lungemedisin den 11. november. 

 


Nestleder Lars Thorsheim Hannevold og hans datter Frida delte ut stipendet på kroner 200 000 på vegne av Norsk Sarkoidose Forening.

Vi gratulerer vinneren Astrid Gjervold Lunde.