Sarkoidosestipend 2019

Sarkoidosestipend 2019

Publisert av Rune Borgan Isaksen den 30.11.19. Oppdatert 29.11.22.

Norsk forening for lungemedisin delte ut Sarkoidoseprisen 2019 den 8. november på Grand Hotel i Oslo. Prisen var på kr. 50 000,- Dette er en pris som deles ut fra vårt sarkoidosefond. Det er første gang i år den deles ut. Og hensikten er at det skal forskes med relevans til sarkoidose. Tusen takk til Norsk forening for lungemedisin. Og ikke minst takk til de som vil bruke tid og krefter på å forske på vår sykdom.

Sarkoidose er en sykdom med et svært heterogent sykdomsbilde, med varierende forløp, funksjonstap og organaffeksjon. Gode prognostiske markører for å identifisere pasienter med risiko for alvorlig forløp er mangelvare. Fra helse-undersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) har man kliniske oppfølgingsdata på over 400 pasienter med sarkoidose med over 30 års oppfølgingstid. Materialet inkluderer biomateriale som muliggjør undersøkelse av albuminuri og endring i albuminuri over tid, som ikke tidligere beskrevet risikofaktor, i tillegg til GWAS genotyping som muliggjør identifisering av genetiske risikofaktorer.

Prosjektet “Betydning av genetikk og biomarkører for sykdomsforløp og overlevelse ved sarkoidose” ledes av Overlege og PostDoc Hanne Sorger, sykehuset i Levanger i samarbeid med St Olav og HUNT/NTNU.

På bildet: F.v. Øyvind Kåre Sunde fra Norsk Sarkoidose Forening, prisvinner Hanne Sorger og leder i Norsk Forening for lungemedisin Aina Akerø.

Prisvinneren skriver:
Beløpet vil bli brukt til innsamling av kliniske data fra elektroniske journaler til HUNT-deltakere med sarkoidose i Helse Nord-Trøndelag siden midten av 80-tallet. Dette er en helt nødvendig første del av prosjektarbeidet, som vil ta noen måneder å gjennomføre. Vi har rekruttert en lege i spesialisering i lungemedisin fra St. Olavs Hospital til dette arbeidet. Hun heter Astrid G. Lunde, og har ønske om å bruke dette materialet til en doktorgrad i sarkoidose.

Så det er veldig gledelig at vi ser ut til å få bygd opp et klinisk-akademisk miljø for sarkoidoseforskning i Midt-Norge. Det ser også ut til at prisen kan gjøre det mulig å rekruttere samarbeidspartnere fra andre deler av landet.

Vi er spesielt takknemlige for anerkjennelsen prisen innebærer fra dere som brukerorganisasjon. Det er pasientene våre vi arbeider for, noe vi ikke kommer til å miste av syne. Vi møter personer med sarkoidose daglig ved vår poliklinikk, og gleder oss over å kunne fortelle dem at det foregår et regionalt forskningsarbeid som forhåpentligvis kan gi noen svar.